Stipendium till Eva Nordström

Vi gratulerar vår neuropsykolog Eva Nordström, som fått stipendium från Cancerfonden för att delta i en workshop i Berlin i sommar.

Eva Nordström, neuropsykolog vid cancerum för Centrum för cancerrehabilitering, har fått stipendium från Cancerfonden för att delta i workshop om kognitiv beteendeterapi vid svår uttalad trötthet under och efter cancerbehandling, så kallad fatigue, i Berlin i sommar. 

Eva leder tillsammans med vår arbetsterapeut Hanna Rönnqvist vår mycket uppskattade gruppverksamhet för patienter med fatigue och vi får nu möjlighet att fortsätta att utveckla den.

Eva kommer också att delta i ytterligare en workshop som handlar om meningsfokuserad psykoterapi för cancerpatienter och anhöriga.