Välkommen!

Vi är ett multiprofessionellt team som finns här för dig som har behov av cancerrehabilitering. Vi arbetar med en långsiktig och planerad rehabilitering med målet att du ska komma tillbaka till ett bra liv efter din cancerdiagnos. 

Sök själv till oss

Du kan själv söka till oss genom att ringa. Vi har inget remisstvång. Vi ringer då upp dig samma dag eller nästföljande vardag och hör efter vilka behov du har.

Telefonnummer

 08-123 676 00

Informationsfolder om oss

Vi tar emot cancerberörda i behov av specialiserad cancerrehabilitering via remiss. Du kan också söka själv till oss, enklast genom att ringa till vår mottagning.

Välkommen att läsa mer om oss i denna folder.

En bok om din cancerresa

Att få en cancerdiagnos är för de flesta en livsomvälvande händelse. E-boken "Den ofrivillige resenären" kan vara en hjälp och guide på din resa.

Innehållet i e-boken bygger på ett nära samarbete mellan cancerberörda och cancervård.

Cancerrådgivningen

Har du frågor om cancersjukdom och cancerbehandling, biverkningar eller symtom? Då kan du ringa Cancerrådgivningen som vet det mesta om cancersjukdomar, biverkningar, symtom och behandlingar. Specialistsjuksköterskor med stor kunskap och lång erfarenhet av att möta cancerberörda svarar på dina frågor.

Kontakt

Ring 08-123 138 00 eller mejla cancerradgivningen@sll.se