Välkommen!

Vi är ett multiprofessionellt team som finns här för dig som har behov av rehabilitering under och efter cancerbehandling. Vi arbetar med en långsiktig och planerad rehabilitering med målet att du ska komma tillbaka till ett bra liv efter din cancerdiagnos. 

Vi har inte möjlighet att erbjuda akuta insatser. Se vårdguiden 1177.se för information om vart du vänder dig. Har du frågor om din cancersjukdom eller medicinska behandling för cancer, vänd dig till den klinik där du får eller har fått din behandling.

Sök själv till oss

Du kan söka själv genom att ringa. Vi har inget remisstvång. En sjuksköterska tar kontakt med dig och hör efter vilka behov du har.

Telefonnummer

 08-123 676 00

Cancerrådgivningen

Har du frågor om cancersjukdom och cancerbehandling, biverkningar eller symtom? Då kan du ringa Cancerrådgivningen som vet det mesta om cancersjukdomar, biverkningar, symtom och behandlingar. Specialistsjuksköterskor med stor kunskap och lång erfarenhet av att möta cancerberörda svarar på dina frågor.

Ring 08-123 138 00 eller maila cancerradgivningen@sll.se. 

En bok om din cancerresa

Att få en cancerdiagnos är för de flesta en livsomvälvande händelse. E-boken "Den ofrivillige resenären" kan vara en hjälp och guide på din resa.

Innehållet i e-boken bygger på ett nära samarbete mellan cancerberörda och cancervård.

Kvalitetsbokslut 2016

Välkommen att läsa vårt Kvalitetsbokslut 2016 med fokus på primärvården (öppnas i nytt fönster).